مطالعات بازار

دعوت به همکاری در طرح های آماری و نمونه گیری

بدین وسیله به اطلاع می رساند شرکت نیکراد برای انجام برخی از طرح های آماری و نمونه گیری خود نیاز به نیروهای پرسشگر مجرب دارد لذا از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا  جهت ثبت نام و همکاری با شماره تلفن ۸۸۹۴۱۶۴۶ تماس حاصل نمایند.