مطالعات بازار

مطالعات بازار

مطالعات بازار عموما بر پايه اصول روش تحقيق انجام مي‌شود. در فازهاي نخستين مطالعات كيفي و در ادامه مطالعات كمي انجام مي‌شود. نيك‌راد براي تمام مراحل از نيروهاي متخصص و با تجربه بهره‌ مي‌گيرد و روش‌هاي خاص خود را براي دست‌يابي به بهترين كيفيت با هزينه مناسب طراحي كرده است. طرح‌هاي انجام شده توسط نيك‌راد…

جزئیات