مطالعات شهر سازی

مطالعات شهر سازی

مطالعات شهر سازی در بسياري موارد مطالعات شهرسازي مستلزم بررسي‌هاي اقتصادي – اجتماعي است. در گذشته اين‌گونه مطالعات چندان در كشور رواج نداشته است و اجراي طرح‌هاي شهرسازي كه منجر به معضلات اجتماعي شده بسيار بوده و طرح نواب از اين جمله است. انجام اين‌گونه مطالعات مستلزم در اختيار داشتن نيروي مناسب و دانش طراحي…

جزئیات