نظر سنجی های اجتماعی

نظر سنجی های اجتماعی

نظر سنجی های اجتماعی تفاوت نظرسنجي‌ها با ساير پژوهش‌هاي ميداني در نوع تخصص پرسشگران است. در اين طرح‌ها نيك‌راد اصولا از دانشجويان و دانش‌آموختگان علوم اجتماعي ويا پرسشگران با تجربه و آگاه به اصول تحقيق استفاده مي‌كند تا نتايج دقيق و قابل اعتماد حاصل شود. نكته ظريف اين‌جاست كه در اين‌گونه طرح‌ها، تركيب متخصصان علوم…

جزئیات