مطالعات-آماری
سامانه-اطلاعات-مکانی
نظر-سنجی-های-اجتماعی
تحقیقات و مطالعات آماری
مطالعات بازار
مطالعات شهر سازی

گروه مشاورین آماری نیک‌راد

گروه نیک‌راد در سال ۱۳۸۳ با هدف ارائه خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و آمار با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان بازنشسته مرکز آمار ایران پایه گذاری شد. ویژگی‌های نیک‌راد از ابتدا در سه مشخصه پدیدار شد

دانش فنی طراحی و اجرای انواع آمارگیری‌ها، توان اجرای عملیات میدانی در کل کشور، تسلط بر موضوعات علمی و عملی به‌کارگیری نقشه GIS و در ادامه راه با ارائه خدمات به کارفرمایان مختلف و در حوزه‌ها و زمینه‌های کاری مختلف، اصول زیر به‌عنوان چارچوب کاری نیک‌راد نهادینه شد : خلاقیت در طراحی، نظم در اجرا، هوشمندی در تحلیل

دامنه خدمات نیک‌راد بسیار گسترده است. همه این خدمات حول یک ساختار دانشی مشخص یعنی پژوهش و اندازه‌گیری آماری شکل گرفته است.

طبقه‌بندی خدماتی که تا کنون توسط نیک‌راد ارائه شده عبارت است از اجرای آمارگیری‌ها، مطالعات موضوعی و طراحی نمونه‌گیری، مطالعات بازار، نظرسنجی، نظام آمارهای ثبتی، ارائه نتایج طرحها در سیستم GIS، تحلیل و اندازه گیری و تصمیم سازی جهت برنامه ریزان، نقشه‌های آماری و GIS و ..

شرکت نیک‌راد در حال حاضر با کسب امتیازات لازم و اخذ رتبه یک خدمات آماری از مرکز آمار ایران فعالیت می‌کند.

مطالعات موضوعی و طراحی نمونه‌گیری

تیم متخصصین آماری ما

اين شرکت با بهره مندي از همکاري متخصصان آماري، پژوهشگران علوم اجتماعي و اقتصادي، استادان دانشگاه ها، آمارشناسان ارشد، کارشناسان موضوعي، مهندسان GIS و نقشه برداري، مهندسان نرم افزارهاي کامپيوتري و استخراج نتايج آماري، تحليل گران سيستم و کارشناسان کار آزموده نظرسنجي ها،از توان علمي و تجربي کافي برخوردار است و داراي ظرفيت اجرايي مناسب و عوامل کارآمدي در زمينه فعاليت هاي نامبرده زير در سطوح ملي ومنطقه ای می باشد.

مطالعات و پژوهشهاي آماري˛ تهيه گزارش هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي˛ تهيه طرح هاي آماري˛ تهيه طرح هاي نمونه گيري˛ اجراي طرح هاي آماري˛ انجام برداشتهاي آماري˛ مميزي ساختمان˛ ترافيک و حمل و نقل˛ انجام امور نظارتي بر اجراي فعاليت ها و کنترل کيفيت˛ تهيه طرح هاي نظرسنجي˛ اجراي طرح هاي نظرسنجي˛ تهيه طرح هاي استخراج کامپيوتري نتايج˛ داده آمايي ( پانچ ) اطلاعات˛ استخراج کامپيوتري نتايج˛ تجزيه و تحليل نتايج˛ تهيه حساب هاي ملي و منطقه اي˛ ساماندهي و تهيه سيستم هاي آمارهاي ثبتي˛ تهيه و تدوين نشريات آماري˛ تهيه گزارشهاي مربوط به نتايج نظرسنجي ها˛ فعاليت هاي مربوط به GIS˛ تهيه و بهنگام سازي نقشه هاي آماري˛ نقشه برداري زميني˛ ساير فعاليت هاي مربوط به خدمات آماری.