نظام آمارهای ثبتی

نظام آمار های ثبتی

نظام آمار های ثبتی در مبحث سيستم‌هاي اطلاعاتي، مساله مهم اين است كه تا كنون طرح‌هاي بسياري اجرا شده اما نتايج قابل قبول نبوده است. بسياري سازمان‌هاي بزرگ، به‌ويژه سازمان‌هاي دولتي، در ارائه آمارهاي اساسي دچار مشكلات جدي هستند و در اجراي طرح‌هايي كه اين مشكلات را رفع كند همواره با شكست مواجه شده‌اند. اصول…

جزئیات
نظر سنجی های اجتماعی

نظر سنجی های اجتماعی

نظر سنجی های اجتماعی تفاوت نظرسنجي‌ها با ساير پژوهش‌هاي ميداني در نوع تخصص پرسشگران است. در اين طرح‌ها نيك‌راد اصولا از دانشجويان و دانش‌آموختگان علوم اجتماعي ويا پرسشگران با تجربه و آگاه به اصول تحقيق استفاده مي‌كند تا نتايج دقيق و قابل اعتماد حاصل شود. نكته ظريف اين‌جاست كه در اين‌گونه طرح‌ها، تركيب متخصصان علوم…

جزئیات
مطالعات ترافیک

مطالعات ترافیک

مطالعات ترافیک برای اجراي مطالعات مختلف ترافيكي، لازم است توان سازمان‌دهي تعداد بالاي نيروي كاري مناسب در زمان كوتاه فراهم باشد. و در كنار آن روش‌هاي قوي نظارت براي اطمينان از كيفيت اجرا مورد نياز است. اين موارد از مشخصه‌هاي اصلي نيك‌راد است.

مطالعات شهر سازی

مطالعات شهر سازی

مطالعات شهر سازی در بسياري موارد مطالعات شهرسازي مستلزم بررسي‌هاي اقتصادي – اجتماعي است. در گذشته اين‌گونه مطالعات چندان در كشور رواج نداشته است و اجراي طرح‌هاي شهرسازي كه منجر به معضلات اجتماعي شده بسيار بوده و طرح نواب از اين جمله است. انجام اين‌گونه مطالعات مستلزم در اختيار داشتن نيروي مناسب و دانش طراحي…

جزئیات
مطالعات بازار

مطالعات بازار

مطالعات بازار عموما بر پايه اصول روش تحقيق انجام مي‌شود. در فازهاي نخستين مطالعات كيفي و در ادامه مطالعات كمي انجام مي‌شود. نيك‌راد براي تمام مراحل از نيروهاي متخصص و با تجربه بهره‌ مي‌گيرد و روش‌هاي خاص خود را براي دست‌يابي به بهترين كيفيت با هزينه مناسب طراحي كرده است. طرح‌هاي انجام شده توسط نيك‌راد…

جزئیات