ارایه خدمات آمارهای کشاورزی

ارایه خدمات آمارهای کشاورزی

۱٫ مشاوره درتهیه و اجرای طرح های نمونه گیری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای کشاورزی
۲٫ همکاری در انجام مطالعات و تجزیه و تحلیل های مربوط به آمارهای کشاورزی
۳٫ مشاوره و همکاری در تهیه طرح های توجیهی و پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت های کشاورزی

 

 

طراحی و اجرای تحقیقات کمی و کیفی بازاریابی و تولید تحلیل‌های تصمیم‌ساز

طراحی و اجرای تحقیقات کمی و کیفی بازاریابی و تولید تحلیل‌های تصمیم‌ساز

 فعالیت ها : طراحی نمونه‌گيري طراحی پرسشنامه انجام تحقیقات کیفی گروه های کانونی (Focus group) مصاحبه های عمیق (Depth interviews) خرید سری و مخفیانه (Mystery shopping) جلسات طوفان ذهنی (Brain Storming) و …. انجام تحقیقات کمی انواع نظرسنجی از روش های : مصاحبه رو در رو (face to face) مصاحبه تلفنی (CATI) مصاحبه آنلاین (Web…

جزئیات
ایجاد یا بهبود سيستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر اصول آمارهاي ثبتی

ایجاد یا بهبود سيستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر اصول آمارهاي ثبتی

  • اجراي برنامه ارزيابي سيستم‌هاي آمارهاي اداري
  • اجراي برنامه‌هاي بهبود سيستم‌هاي آمارهاي اداري با رويکرد ثبتي مبنا
  • آموزش استانداردها و روش‌هاي بهبود کيفيت سيستم‌هاي آمارهاي اداري
  • طراحي و توليد سيستم‌هاي گزارش‌گيري مديريت (داشبورد مديريتي)