خدمات مشاوره GIS

خدمات مشاوره GIS

گروه تخصصی سامانه اطلاعات مکانی خدمات مشاوره GIS بهره گیری از اطلاعات جامع و فراگیر نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار جوامع امروزی دارد و در این بین استفاده از اطلاعات مکانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است . ایجاد سامانه های اطلاعات مکانی با بکارگیری فناوری GIS می تواند گام موثری در تامین…

جزئیات