مطالعات شهر سازی

مطالعات شهر سازی در بسياري موارد مطالعات شهرسازي مستلزم بررسي‌هاي اقتصادي – اجتماعي است. در گذشته اين‌گونه مطالعات چندان در كشور رواج نداشته است و اجراي طرح‌هاي شهرسازي كه منجر به معضلات اجتماعي شده بسيار بوده و طرح نواب از اين جمله است. انجام اين‌گونه مطالعات مستلزم در اختيار داشتن نيروي مناسب و دانش طراحي نمونه‌گيري‌هاي پيچيده است. مطالعات بافت فرسوده كه توسط شركت‌هاي مشاور وزارت مسكن انجام مي‌شود از اين دست مطالعات به‌شمار مي‌رود. هم‌چنين شهرداري‌ها براي اجراي طرح‌هاي خود ملزم به اجراي مطالعات اقتصادي – اجتماعي هستند كه تمام جوانب طرح‌ها در آن سنجيده شود. نيك‌راد با كادر فني و اجرايي خود، كامل‌ترين گروه‌ها را براي اجراي اين‌گونه طرح‌ها در اختيار دارد.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال