طراحی و اجرای تحقیقات کمی و کیفی بازاریابی و تولید تحلیل‌های تصمیم‌ساز

 فعالیت ها :

 • طراحی نمونه‌گيري
 • طراحی پرسشنامه
 • انجام تحقیقات کیفی
  • گروه های کانونی (Focus group)
  • مصاحبه های عمیق (Depth interviews)
  • خرید سری و مخفیانه (Mystery shopping)
  • جلسات طوفان ذهنی (Brain Storming)
  • و ….
 • انجام تحقیقات کمی

انواع نظرسنجی از روش های :

  • مصاحبه رو در رو (face to face)
  • مصاحبه تلفنی (CATI)
  • مصاحبه آنلاین (Web survey، Mail survey)
  • مصاحبه در محل مرکزی تست (CLT) و کلینیک خودرو
  • مصاحبه های گروهی (Gang survey)
  • پیمایش پانلی (Panel survey)
  • ممیزی خرده فروش (Retail audit)
  • و …..

انواع آمارگیری :

 • آمارگیری ترافیک
 • آمارگیری حمل و نقل
 • آمارگیری کارگاه های صنعتی
 • آمارگیری خدمات و بازرگانی
 • و …..
 • انجام امور نظارتي بر اجراي فعاليت‌ها و کنترل کيفيت
  • بازبینی منطقی
  • بازبینی تلفنی
  • کنترل میدانی
 • استخراج کامپیوتری نتایج
  • طراحی فایل ورود اطلاعات
  • داده آمایی (پانچ) اطلاعات
  • ویرایش فایل اطلاعات
  • استخراج اطلاعات
 • تجزيه و تحليل نتايج
  • تجزیه و تحلیل توصیفی
  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای
  • تجزیه و تحلیل علی یا تبیینی
  • تجزیه و تحلیل تفسیری

در تجزیه و تحلیل کیفی و کمی

 

انواع پروژه های تحقیقات بازاریابی اجرا شده

 • انجام مطالعات اکتشافی و شناسایی اولیه بازار
 • بررسی جایگاه برند و ارزیابی تصویر ذهنی از برند در جوامع هدف
 • ارزیابی سهم بازار و میزان حضور ویترینی برندهای مختلف
 • طراحی و اجرای مطالعات بخش‌بندی بازار
 • جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات محیط بیرونی برای تدوین استراتژی
 • بررسی و تدوین استراتژی قیمت
 • برگزاری کلینیک‌های بازاریابی و بررسی محصولات مختلف از منظرهای مختلف توسط مشتری
 • تحقیقات تبلیغات (انطباق با استراتژی برند، اثربخشی در دوره پخش، ماندگاری اثر پس از پایان پخش)
 • طراحی و اجرای ارزیابی رضایت مشتریان
 • بررسی عادات، رفتار و سبک زندگی مصرف کننده
 • بررسی خرده فروش ها و ممیزی آنها
 • و …..

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال